27. feb, 2021

Grootste Coin

De aller grootste COIN verdeling ooit. www.all-in-all.nl
Aangezien A i A een bezit is van de Aller Hoogste , mogen wij als de founders, doorgevers en huidige aandeelhouder proberen uit te leggen wat het plan en de werking is.
Wettelijk dient er een White paper * te zijn voor een nieuwe COIN.
Het is een coin zowel in de verdeling als vermenigvuldiging oneindig. Universeel te gebruiken na acceptatie en vertrouwen.
Het is een token (toegangsrecht) bedoeld om vermogens- en eigendomsrechten (smart contracts) te realiseren.
Naast cash geld ontwikkelt zich in een snel tempo cryptovaluta onder het Engelse verzamelwoord cryptocurrency. Het zijn denkbeeldige munten die bestaan uit een unieke reeks van cijfers en getallen. Deze munten vinden hun weg op het internet. Regelgeving en toezicht zoals bij het gangbare geldverkeer blijven vooralsnog. Neem daarom zeker even de tijd om bekend te raken met cryptocurrency voordat je in A i A wilt deelnemen. Het is gratis . Ik kreeg van iemand dicht bij te lezen dat het onzin is. Maar hij wist alleen niet het verschil tussen zin en onzin.
Voor de goede orde wij zijn een NON PONZI organisatie . Wij vragen niemand(uitgezonderd Sponsoren) geld of munten, zeker niet van de armere wereld burger. Wij willen daarentegen geven aan een ieder. Dat is de omgekeerde PYRAMIDE. De rente is invers. Geld is op sterven na DOOD.
Transacties tussen verzender en ontvanger van CRYPTO vinden direct plaats, zonder tussenpartijen.
De technologie is 'in the cloud' altijd beschikbaar. Handig bij internationaal handelsverkeer.
Sinds 21 mei 2020 vallen cryptobedrijven onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit komt door de nieuwe aanpak van de overheid om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Aanbieders van cryptocurrency moeten zich registreren bij DNB om een vergunning te krijgen voor hun activiteiten. Registratie betekent niet dat een bedrijf een vergunning krijgt. DNB voert eerst een check uit of het bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Wij maken in dit tijdperk onderscheid of een munt door een Centrale Bank wordt uitgegeven of zoals AiA voor een ieder.
Het uitgeven van de AiA coin is INNOVATIEF dus kan het beweeglijk zijn. Wij kunnen het ook koppelen aan de euro of dollar dan wordt het een zogenaamde Staible Coin. Ter vergelijking 1 aandeel van All in All Body B.V. is nominaal volgens de statuten 1 euro elk.
Aangezien in AiA alles vrij is kunnen jullie als aandeelhouders nog beslissen dat we de munt koppelen aan de oude goudprijs of zelf aan het nieuwe goud de Bitcoin. De founders hebben aangegeven dat AiA het grootste plan is dus wordt de rest snel geschiedenis. Nu nog niet . Met andere woorden AiA kan alsdan in het oneindige worden gedeeld onder de aandeelhouders/deelgenoten en tegelijk oneindig worden vermenigvuldig .
Het plan van de AiA coin is dat alle gegevens betrouwbaar zullen zijn, alle transacties moeten decentraal worden geverifieerd. Een traditionele munt is centraal geleid, wat wil zeggen dat een Centrale bank of overheid bepaald of de munt stijgt of daalt.
Het AiA systeem moet bestand zijn tegen tegen cyberaanvallen, omdat de informatie op verschillende locaties in een netwerk is opgeslagen. Als de traditionele financiële instellingen of transactieverwerkers besluiten geheel of gedeeltelijk over te gaan op de nieuwe Crypto technologie, zijn er operationele risico’s, zoals op het vlak van stabiliteit, veiligheid en infrastructuur . A i A is Wettelijk en Juridisch gerechtvaardig door de rechtspersoon All in All Body B.V. kvk nr. 67781217. De statuten zijn gedeponeerd. De doelstellingen van a t/m i voor allerlei investeringen, zekerheidsstellingen , verhandelen van patenten , vergunnigen en deelname van alle handelingen zijn opgenomen in Artikel 3.
De crypto munt vertegenwoordigd 1 aandeel van de aandeelhouder.
Volgens deze statuten AiA .Ref: 2017.0024.01 WH worden de volgende definities gehanteerd:
AANBIEDER-een aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen.
AANDEELHOUDER--een houder van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING---het orgaan dat bestaat uit de vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van vergadergerechttigden.
BESTUUR----het bestuurder van de vennootschap
BW-----het Burgelijk Wetboek
CERTIFICATEN------certificaten op naam van aandelen waaraan al dan niet vergaderrecht is verbonden.
DOCHTERMAATSCHAPPIJ-------een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW.
Bij mijn overdenking is alles anders in geld . Vroeger hadden wij bijvoorbeeld 3 % over 350.000 op de spaarrekening .Dat was per jaar ruim 10.000 euro. Nu moeten we de bank betalen als we dat geld hebben. Er is een omgekeerde rente structuur. Kapitaal eisen van de bank etc etc. Ik heb bank opleidingen gedaan , was Statutair Directeur bij de ING, maar alle Modellen van toen zijn stuk.
Welnu een eerlijker verhaal dan Gods Woord, zijn Genade en Verzoening bestaat niet. Wij willen dat alles delen. Vandaar dit alles. Alles is uit Hem. Kennis is Macht. Maar het juist omgaan met Macht is Wijsheid. Ik vraag dat je wijs wordt . Als je wijs bent krijg je all dat andere.
Alles is in geloof en vertrouwen. Zo ook deze munt.
Probeer maar een Hypotheek ergo een kleine lening te krijgen bij een bank. Nu nog moeilijker tijden Corana . Laat staan dat je een oudere bent . Niet te spreken over 65 plussers. We worden nu angstig gemaakt door super rijken dat 5 keer zoveel mensen dood gaan door KLIMAAT RAMPEN e.d. We moeten electrisch gaan rijden, zonnepanelen plaatsen , artificial vlees eten e.d Welnu voor ons armen is het "geld" dood aan het gaan en komt een ruil middel de AiA coin in ons eigen ECO Systeem. Dat is het betere nieuws.
Wij willen verder hierbij vastleggen wat het hele PLAN is en dat wij alle mensen deelgenoot kunnen maken van All in ALL.
Je mag het delen het is transparant en een ieder mag het doen.
Het geld komt niet rechtstreeks van AiA .het wordt verkregen of opgehaald middels de converteerbare titels (Obligaties en Schuldbewijzen). Alles is er al en je krijgt de kennis , macht en wijsheid gratis.
1. Er is een schuldbewijs(titel) die omgezet wordt in een aandeel of geld.
2. Met het geld kopen we een AiA coin.
3. Anders dan anders geven wij nu deze coins aan alle mensen gratis dus.
4. Men zal wel een digitale beurs hebben om de AiA coin naar toe over te maken. Met zo een wallet heb je je eigen bank. Je kan doorsturen naar iemand anders van het ECO systeem. Het vrije gevoel volgt als je diensten mag verlenen .Je hebt nieuw werk of een baantje erbij.
Je telefoon en laptop zijn van jou , zo ook je Wallet. Je bent in 1 oogwenk je eigen bank.
Een titel AiA is een ruilmiddel voor wie er in geloven mag. Dat wordt volgens ons de stijging van je coin. Tijdens een uit te schrijven aandeelhouders vergadering zal worden vastgesteld hoeveel coins we uitgeven en wat het geplaatst kapitaal zal worden. Wellicht komt er een dochter maatschappij of Stichting bij. Het principe akkoord is er.
Oneindig delen en oneindig vermenigvuldigen is met crypto munt waar je deelgenoot van bent is mogelijk.
In de huidige statuten van A i A staat bij artikel 8 punt 2 opgenomen quote < De vennootschap mag, behalve om niet , geen volgestorte eigen aandelen en/of certificaten verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden>
Allemaal complex , remember de meeste van onze aandeelhouders zijn wel in deze wereld maar niet van de wereld. We houden ons aan alle regels en geven "de Koning" wat de koning toebehoort. Uiteindelijk hoort de Koning bij (A i A). Wat we geven komt uiteindelijk toch terug in het normaal. All in All Body is 1 lichaam.
Het systeem is sluitend.
P.S. Er is geen sluitings datum van de prijsvraag van de Iphone 7 met 7000 Tron .
Wie is groter dan de Grootste?
A i A. Amen in Amen.

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina