28. feb, 2021

Geloven komt door horen.

Hi Every body,

Geloven komt door horen.

Dit is een ware getuigenis en God zag het en jullie mogen nu mee lezen en mee doen. Het is een onderdeel van het Goede nieuws.

Vanochtend om 5.55 hoorde ik dit via mijn iphone .

Quote" Wie ben ik dat ik een tempel voor God mag bouwen waar de mensen Hem kunnen aanbidden?"

Toen ik dit hoorde heb ik de bijbel lezing stopgezet.

Het is de bevestiging van God dat ik door moet gaan met het platform A i.A. wat er al is. En door blijven geven.

Ergo ik schreef vanochtend in whats app aan de mede founder en bouwer van A i A, over een eigen kerk studio 00.52 vv . Hij appte terug, je kan zoveel nu op website 00.52 .

Een wereldse studio kerk ruimte , een locatie waar we God kunnen loven en prijzen zonder een ander te storen of jaloers te maken. 00.54 vv. (vv betekend dat de website bouwer het gelezen heeft) Waar 2 of meer zijn in God is er al kerk.

Enfin hij was begonnen quote" het is een idee dat je je eigen opname plaatst op je website tzt. 00.49

Er is een screenshot gemaakt van onze conversatie. Nog geen 6 uur later een bemoediging.

Enfin: Ik heb het Onze Vader gebeden , ben opgestaan , tanden gepoetst, een weinig druppeltje wijn gedronken , krenten bol gegeten en nu zit ik achter de computer de zondag dienst te overdenken. Facebook vroeg weer wat ik aan het doen ben.lol.

Welnu.

Wat ik heb gehoord staat allemaal in de Bijbel onder:

2 Kronieken 2.

Ik zoek het op in mijn Groot nieuws BIJBEL, onderzoek en toets het op bladzijde 446 OT 14 als bevestiging. Hierna doe ik kopieren en plakken uit de digitale Bijbel. De Bijbel teksten zijn om uit te werken. Jezus gaf toen al door dat wij zo veel meer kunnen. Hoe simpel is dat? Hij had geen iphone en internet .Wij geloven iets en het is er al.

NB: De ongelovigen willen het eerst zien dan geloven ze het.

Welnu laten we het Kopieeren en Plakken uit onze digitale BIJBEL en dan hopla 123 plakken in ons Platform A i A www.all-in-all.nl

(Het was er Al) Alles in Allen .

Dank God. de genade is met jullie Tot zover dit .

Amen en Amen.

4‘Ik ben van plan een tempel te bouwen voor de Here, mijn God,’ liet Salomo Churam weten. ‘Het wordt een plaats waar ik reukwerk van specerijen kan verbranden voor God, waar ik het toonbrood kan uitstallen en elke morgen en avond, elke sabbat, op het feest van de nieuwe maan en bij alle regelmatige feesten van de Here, onze God, brandoffers kan brengen. Want God verlangt van Israël dat het deze speciale gelegenheden viert. 5Het wordt een prachtige tempel, want onze God is groter dan alle andere goden. 6Maar wie kan ooit een huis bouwen dat Hem waardig is? Zelfs de hoogste hemel zou nog niet zijn huis kunnen zijn. En wie ben ik dat ik een tempel voor God mag bouwen waar de mensen Hem kunnen aanbidden? 7Stuur mij daarom een ervaren handwerksman die de mooiste dingen kan maken van goud en zilver, koper en ijzer, van purperen, karmozijnen en violette stoffen. Ook moet hij goed kunnen graveren en kunnen samenwerken met de vaklieden uit Juda en Jeruzalem die mijn vader David destijds al heeft aangesteld. 8Stuur mij verder cederhout, cipressenhout en sandelhout uit de wouden van de Libanon, want uw mannen zijn de beste houthakkers die ik ken. Ik zal u mannen sturen die hen daarbij kunnen helpen. 9We hebben een enorme hoeveelheid timmerhout nodig, want de tempel die ik ga bouwen, moet indrukwekkend en prachtig mooi worden. 10Voor al uw mensen stel ik 4,4 miljoen liter tarwe, 4,4 miljoen liter gerst, vierhonderdveertigduizend liter wijn en vierhonderdveertigduizend liter olijfolie ter beschikking.’

11Koning Churam stuurde koning Salomo het volgende antwoord: ‘Omdat de Here zijn volk liefheeft, heeft Hij u als koning over hen aangesteld. 12Gezegend zij de Here, de God van Israël, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die David zoʼn wijze, intelligente en verstandige zoon heeft gegeven om zijn tempel te bouwen en daarbij nog een paleis voor zichzelf. 13Ik stuur u een van mijn beste vakmensen, meester Churam. Hij is een man met goed inzicht en verstand. 14Zijn moeder is een Joodse vrouw uit Dan in Israël en zijn vader komt uit Tyrus. Hij is een uitstekend goud- en zilversmid, maakt prachtige dingen van koper en ijzer en weet alles van steenbewerking en houtbewerking. Hij is een vakman in het verwerken van purper, violet, byssus en karmozijn. Daarnaast kan hij uitstekend graveren en is bovendien bijzonder creatief. Hij zal samenwerken met uw handwerkslieden die mijn heer David, uw vader, heeft aangesteld. 15Stuur mij de tarwe, de gerst, de olijfolie en de wijn waarover u sprak,

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina