1. mrt, 2021

W W W

1. W aartoe? moeten alle mensen gelijk zijn?

Ai Dan is er geen kwaad meer te onderscheiden. Niemand doet zichzelf kwaad aan. Heb een ander lief als jezelf.

2. W aarheen? moeten mensen gaan? Ai Mensen gaan tot, door en met Gods Geest naar zijn virtuele website (WWW).all-in-all.nl

3. W aarom? Ai om God die in alle mensen is te loven en te prijzen met liefde. Zijn liefde die alles in allen is . Dat te kunnen voelen. Hun geesten ziel zal genezen.

Zo simpel is het en het kost geen geld. Over denk het.

PS. Ai...... betekent in het Surinaams "Ja" met goedkeurende blik en instemming

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina