10. mrt, 2021

Brainstormen?

In "All in All" Brainstrormen ? Ai dat kan. All in All (AiA) is van iedereen, door iedereen en tot iedereen. (Rom 11:36)

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd.

1. Kan het geplaatste kapitaal van All in All Body B.V. gesteld worden op 7 miljard EU? Mijn visie is dat het kan. Alleen de tijd waarin weet ik niet. De Besloten vennootschap zal alsdan worden omgezet in een Naamloze vennootschap. Volgens de vastgestelde doelstelling onder g. staat " het exploiteren en verhandelen van patenten , merkrechten, vergunningen, know how en andere industrieele en intellectuele eigendomsrechten;..... ... Welnu , Als vermogens managers ( Rentmeesters) van het grootste wereldse vermogen kunnen wij nu al opnemen dat het intellectuele eigendomsrecht oneindig veel waard zijn. Voor de materieele balans moeten wij echter een bedrag stellen 7.000, 70.000 , 700.000 , 7 miljoen euro? of toch die 7 miljard. Ter illustratie Elon Musk heeft bijna 200 miljard aan vermogen. Hoeveel kleiner in idee is Tesla dan het project ALL in ALL? Hieronder vallen dus alle creatieve ideeen, de Informatie Technologie , de eigen Ai munt, schilderingen, muziek composities, patenten hoe we stroom uit de aarde kunnen opwekken, slimme vormen van woningen maken en voedsel bereidden, creaties uit de Mode, ideeen om geld te verdienen, een beter idee om de Effect en Beleggers hypotheek weer vorm te geven, hoe kunnen we slimmer bruggen bouwen met weinig vermogen (niet alleen materieel maar ook spiritueel), hoe kunnen we ouderen beter in contact brengen met kinderen, educatie mogelijkheden etc , etc , etc..... All in All is het grootste goed wat bestaat dus kan met dit idee het grootste ECO systeem in het Universum worden gecreeerd? Wat denk je van de zelfwerkzaamheid van de aandeelhouders alleen? Uurtje faktuurtje? Er zijn ondernemers, taxi drivers, snorders of niet, Doktoren, Tandartsen, It' ers, Juristen, fiscalisten, bankiers , Componisten, , muzikanten, filmmakers, schrijvers van boeken en gedichten, noem elk beroep wel niet die hun "Goodwill" geven. Dan heb ik het niet over de talloze werklozen, gepensioneerden , all over the World. Alles is te knippen en plakken. Doe maar als je het ook ziet. Het gaat niet meer wat me met werken bereiken, maar waarin we geloven.

2. De praktische uitwerking van ideeen binnen All in All wordt aan specialisten overgelaten. Het oude geld ( w.o. zelf de euro en dollar) zal ophouden te bestaan, zoals het nu bestaat. Bewezen is dat de waarde van munten in de zogenaamde arme landen minder is geworden , zo niet qua internationaal vertrouwen nihil is geworden. Als geboren Surinamer dicht betrokken met Venezolanen hoef ik niet verder of ver te gaan. Maar What about , de Griekse munt , de Italiaanse lire, de engelse pond?

We zijn daartoe doende een crypto munt te creeren. Deze munt zal dienen als ruil middel binnen het Eco systeem van AiA. De munt zal net zoveel waard zijn als het vertrouwen welke de overheden en alle mensen eraan willen toekennen. Het maken van de munt kost ons als gemeente 3500 US stel een 3000 euro's. Het is er al voor zo goed en open.

3. Hoe kunnen we alle mensen met een crypto wallet bereiken? Hoe krijgen alle mensen uberhaupt een telefoon? Moeten wij onze oude telefoons gaan delen? moet er een Ai App gemaakt worden , wie kan dat het slims, efficient en effectief? allemaal vragen binnen de genootschap. We weten dat het er is maar hoe gaat het veilig en betrouwbaar. God knows He is the Owner. Al is er maar 1 onder ons die het mag doorgeven. Voel je vrij .

Ter afsluiting nog dit : Romeinen 11. Want er staat geschreven dat de Here heeft gezworen: ' Zo waar als Ik leef, elke knie zal voor Mij buigen en elke tong zal openlijk erkennen dat ik God ben."

Welnu sommigen onder ons hebben al in dit verband moeten erkennen dat All in All van God is. Wie volgen? Het is om niet en we hoeven het alleen maar door te geven. www.all-in-all.nl

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina