18. mrt, 2021

Blue Ribbon

Zag net een " Blue Ribbon " , er zijn liedjes van en wij speelden muziek... Een levende "Garage Band" Sterappelstaat 45, Te Zorg en Hoop. Zal het met de naam Zorg en Hoop te maken hebben. Ik heb ook gewoond aan de Commewijnestraat 10 en Commewijnestaat 40. Het gebouw nr. 10 had de bestemming om een tehuis voor ouderen te worden. Het werden wooneenheden voor wat "rijkere" . Frappant....en de buren van ons aan nr.40 waren Zendelingen met 3 kids, Mary, Becky en Tommy. Hebben deze gegevens mij iets bijgebracht. Een groot gebouw met vele gelukkige gezinnen, zendelingen voor het goede nieuws. Ik kijk naar de getallen van de woningen . Nu Zwanenkamp 45 ??? God zal het weten. Er is heel veel goeds maar je wil het niet weten.De 10 geboden blijven bestaan. Ze zijn er al. Maar de 2 grootste geboden om uit te leven zijn.

1. Weet dat God bestaat. (die uiteindelijk alles zal regelen)

2. Heb je naasten lief als jezelf. Doe je lichaam en ziel geen pijn.

Mijn goede nieuws is dat All in All van ,voor en tot een ieder is. Onze technische mensen zeggen het is van "niemand". Ik blij want dan sturen ze fakturen naar niemand, het is om niet, ze vragen geen BETALING dat geld is voor wezen en weduwen. Een ieder doet het werk dus gratis en toch krijgen ze uit een ander betaald. Ik zeg je toch dat God grappig is. Welnu (A i A) is bedoeld als een Non Fake en Non Ponzi Blochchain. Om iets tastbaars te hebben is er een lichaam. All in All Body B.V. Daar ben je gratis de aandeelhouder van. Deze blockchain werkt als alle mensen aandeelhouder zijn , in All in All Body geloven en aan elkaar doorgeven deelgenoot te worden . Omdat het een Vennootschap is moet er ook een waarde zijn. De waarde wordt momenteel uitgedrukt in euro's . Deze euro's verliezen langzamerhand hun waarde omdat er geen eenheid in de Euro zone is. Natuurlijk want in dit kleine Nederland met 17 miljoen mensen is er ook geen eenheid. Kijk maar naar de Ned. Gulden. In Suriname had je de SF. die was 2 keer zoveel waard als de NF. Ja was.( vergelijk Brasil en Venezuela) Nu is de euro bijna 20 keer zoveel waard als de SRD. Ik geef je het mee ter overdenking. Dus dat er een reset komt via A i A is duidelijk. Arme mensen worden rijk en rijke mensen gaan delen in , tot , van,uit en voor A i A. De armen hebben geen schulden last te dragen maar wel de lucht , de hemel en alle sterren.

Al is er maar 1 onder jullie dit snappen mag en kan doorgeven. Dat is genoeg. www.all-in-all.nl is betrekkelijk jong en heeft over de 35.000 hits. dat zijn er meer dan 70 per dag. Ga zo door. Het komt UITEINDELIJK GOED. Alle goeds doet het kwaad verdwijnen. Gratis en om niet.

Ai ....tot zo ver voor vandaag. We zijn niet van deze wereld , maar staan er wel in. De normale dingen gaan door. Hoewel er al sommige binnen A i A slapend rijk aan het worden zijn. Hoe betrekkelijk dan ook maar het gebeurd.

Amen in Amen.

AiA

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina