1. mrt, 2021

Blijven bij de genade Gods

… Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods.
-Handelingen 13:43- 

“De genade Gods” is de inhoud van de boodschap die Paulus onder de natiën mocht verkondigen (Hand.20:24). Genade (Gr. charis) betekent: vreugde om niet, gratis. Dat is wat GOD (lett. de God) via zijn uitverkoren boodschapper te melden heeft. Het gaat totaal niet om wat de mens moet doen. Ook niet over riten en ceremoniën. Nee, het gaat over wat GOD gedaan heeft (verleden), doet (heden) en zal doen (toekomst). Elders heet dat “de genade Gods die reddend is verschenen aan alle mensen” (Tit.2:11). Dat is met recht “genade” – want het maakt een mens blij. Teleurstelling daarentegen is het onontkoombare resultaat van iets verwachten van de mens. Hetzij van een ander, hetzij van jezelf. Wie echter omhoog kijkt, weet dat GOD zelf alles voor zijn rekening neemt en ook alles tot een goed einde brengt. Dat maakt dankbaar en blij!

De genade Gods is niet alleen het ABC maar ook het XYZ van geloof. Geloof begint niet alleen met de genade Gods, geloof blijft daar ook bij. Genade redt en rechtvaardigt niet alleen, het heiligt ons ook (1Kor.1:30,31). Het idee dat dikwijls gepredikt wordt, is dat een mens zou beginnen bij Gods genade maar om verder te komen (b.v. heilig te worden), z’n best moet doen. Maar dat is een leugen (Gal.3:3-5). Want wie begint bij genade hoeft niet verder te komen. Je bent er al. Plaats van bestemming bereikt. Daarom zouden we juist blijven bij de genade Gods en geen millimeter daarvan afwijken. We zouden standvastig worden in deze genade (Rom.5:2). Om als een boom daarin geworteld te worden, te groeien en vrucht te dragen. “Overvloeiende in dankzegging” (Kol.2:7).

Is de dankzegging aan het verflauwen in je leven? Maakt vreugde plaats voor frustratie? Val je jezelf tegen? Dat laatste kan alleen als je verwachtingen had van jezelf… Ga daarom terug naar af – naar de genade Gods. Want Hij geeft alles wat je nodig hebt. En Hij alleen maakt een kunstwerk van jouw leven (Ef.2:10). Waarom dan doorgaan met je eigen gepruts? Wil je GOD alle eer geven? Laat Hem dan ook alles doen.

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt,
die ons Gods wijsheid is geworden:
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
opdat het zij, gelijk geschreven staat:
Wie roemt, roeme in de Heer.
-Paulus in 1Korinthe 1:30,31-

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina