1. mrt, 2021

Het lijden van de tegenwoordige tijd

Paulus schrijft in Romeinen 8:18 (NBG51):

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Het beeld dat hier opgeroepen wordt is dat van een balans-weegschaal. Paulus is er zeker van dat al het lijden van deze schepping (:19,20), minder gewicht heeft dan de heerlijkheid die komt. Het weegt er niet tegen op. Dat betekent dat hoe zwaarder we hier lijden ondervinden, des te meer heerlijkheid straks ons deel moet zijn. Immers, op voorhand weten we, dat de weegschaal richting de heerlijkheid zal uitslaan! Stelt u zich voor: alle moeite, pijn, verdriet en tranen van elk schepsel aan de ene kant van de weegschaal. Wel, Paulus zegt dat dit niet opweegt tegen de glorie van de nieuwe schepping… Wat een geweldige waarheid!

Maar wist u dat Paulus het oorspronkelijk nog veel treffender onder woorden bracht? Het lijden weegt niet alleen maar niet op tegen de heerlijkheid. Dat is veel te zwak uitgedrukt. Paulus zegt: al het lijden is NIETS WAARD ten opzichte van de komende heerlijkheid! De heerlijkheid die geopenbaard zal worden is maar niet veel meer dan al het lijden van deze schepping. Door het zo te formuleren zouden we de heerlijkheid zwaar (!) te kort doen. Nee, de heerlijkheid zal zó gewichtig zijn, dat al het eerdere lijden in het niet zinkt. Niet meer is dan als een stofje op de weegschaal. Het is domweg geen vergelijking.

Daarom roemen we in de hoop van de heerlijkheid Gods (Rom.5:2)!!!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina