2. mrt, 2021

het kwaad door God geschapen

Duidelijke uitspraken daarover in de Schrift. Een greep:

Als het gaat om de zonde van de mens wordt er gezegd: “van den beginne is het niet zo geweest” (Matteüs 19:8). In de bovenstaande tekst echter wordt van de duivel EXPLICIET gezegd dat hij wèl vanaf [den] beginne zondigt.

Iedere theologie die weigert te geloven, dat Gód de Schepper is van het kwaad, is gedwongen God tot de grootste ZONDAAR aller tijden te maken. Een MISSER die van te voren niet wist of niet incalculeerde dat het kwaad haar intrede zou doen in de wereld. Een God die het liet gebeuren dat Zijn plan verstoord werd. Een God ook die er uiteindelijk genoegen mee zal moeten nemen, dat velen van “de werken van Zijn handen” definitief van Hem vervreemd zullen zijn. En alsof dit alles nog niet erg genoeg is: als het in het verleden ooit zo vreselijk MIS kon gaan, wie geeft ons dan de garantie dat het in de toekomst niet opnieuw vreselijk MIS zal kunnen gaan???

De goedbericht-site stelt zich als eerste prioriteit “God als GOD te verheerlijken“. Als de GOD die alles beschikt en bij niets mis gaat. God wist wat Hij deed, toen Hij “de oude slang” schiep. Want juist door deze verderver te scheppen, creëerde God de noodzakelijke donkere achtergrond van zonde en dood, om het licht van zijn Liefde en Leven te laten schijnen!

Alleen wanneer God alles 100% onder controle heeft, kunnen we zeker zijn van het welslagen van Zijn ultieme voornemen, nl. om “alles in allen” te worden.

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina