11. mrt, 2021

Corona-gekte in perspectief Q en A / reacties

Corona-gekte in perspectief‘ riep nogal wat reacties op. Zeer divers ook. Op een onderwerp dat momenteel zó leeft en actueel is, verbaast me dat niet. Ik ontving een aantal inhoudelijke vragen maar er kwam ook kritiek en graag wil ik in deze blog daar kort op ingaan, toelichten en nuanceren.

Dat klopt, het stuk belicht vooral de ernst van het paniek-‘virus’.

Sommigen lazen in mijn blog dat ik het Corona-virus zou bagatelliseren. Dat is niet juist: wat ik naar voren bracht is dat momenteel juist de gewone griep wordt gebagatelliseerd. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers dat ‘gewone’ griep jaarlijks opeist tot op dit moment (!) nog vele malen groter is dan dat dat Corona heeft opgeëist. Dat is niet mijn mening, het is een vaststelling die iedereen kan controleren. Over hoe de ziekte zich in de komende maanden zal verspreiden, kan ik geen uitspraken doen. Wie wel trouwens?

Laat ik voorop stellen dat ik degenen die in een positie zijn om hierin knopen door te hakken, niet benijd. Ik bid ze veel wijsheid toe. Ik ben blij dat Nederland niet in een complete lockdown gaat, zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Want de ‘oplossing’ die dat biedt, is vrees ik erger dan de kwaal. Mensen mogen daar niet naar buiten of krijgen een zware bekeuring wanneer ze enkel op straat lopen. Dat zijn maatregelen die passen bij totalitaire regimes.

Een ander schreef:

Dat laatste zou kunnen, maar dat heb ik ook niet ontkend. Wat ik deed was het jaarlijkse dodencijfer van griep afzetten tegen het dodencijfer dat Corona tot op dit moment heeft opgeëist. Daar is inderdaad méér over te zeggen, maar de vergelijking zelf lijkt me heel zinvol.

Weer een ander reageerde:

Mocht dit scenario zich het komende half jaar voltrekken (?), dan kunnen we onze borst nat maken… Maar hoe solide zijn de aannames waarop deze berekeningen zijn gebaseerd? Maar mocht het bewaarheid worden, dan zal juist in die omstandigheden blijken van hoe onschatbare waarde, vrede, rust en blijdschap zijn! En waar zouden mensen dat verkrijgen? Vanuit social media? Of uit de nieuwsbulletins van het NOS en de kranten? Of uit een toespraak van minister-president Rutte? Nee, alleen het perspectief van het woord van GOD maakt met reden relaxed en hoopvol. Gebruik je gezonde verstand, denk aan hygiëne, het is allemaal tot je dienst! Maar bovenal: LEEF!!! Kijk naar de vogeltjes die vliegen en fluiten en zich totaal geen zorgen maken! Dat is het zorgeloze leven dat GOD voor ons in petto heeft (Filp.4:5). En mocht het virus je treffen, dan kun je met dat woord óók sterven.

Ik wil graag afsluiten met het volgende berichtje dat ik ontving:

Ik kan hier alleen maar duizendkoppig AMEN! op zeggen. Zegt het voort!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina