16. mrt, 2021

Romeinen 5:18 – alle mensen!

Bovenstaand vers lijkt door haar telegramstijl op een wiskundige formule. Het bevat in de grondtekst niet één werkwoord. Twee contrasten noemt Paulus. “Misstap” tegenover “rechtsuiting” en “veroordeling” tegenover “rechtvaardiging”. Maar ook twee overeenkomsten. Het is “één misstap” en “één rechtsuiting” en in beide gevallen zijn “alle mensen” daarbij inbegrepen. Adam at van de verboden vrucht en alle mensen zijn sindsdien veroordeeld om zondaren en stervelingen te zijn. Dat is ons lot, zo zijn we geboren. Maar, zo zegt Paulus, de impact van Christus’ ene rechtvaardigheid doet hiervan niet onder. Het rechtvaardigt “alle mensen”!

Heel het mensdom figureert in dit vers als lijdend voorwerp. U en ik hadden part noch deel aan Adams ongehoorzaamheid. Maar het veroordeelde ons allemaal tot de dood. Welnu, op dezelfde wijze, zal Christus’ rechtvaardigheid alle mensen rechtvaardigen. Hoe en wanneer is hier niet het onderwerp, slechts het feit wordt gesteld.

Paulus’ mededeling is zowel simpel als perfect. Een kind kan het begrijpen. Dit is de absolute climax in Paulus’ betoog. Wat een ultiem, goed bericht! Het staat als een rots. Alle mensen!!!!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina