20. mrt, 2021

Onderhuidse chip & Openbaring 13

Met steeds grotere regelmaat verschijnen in het nieuws berichten over experimenten met onderhuidse chips om te betalen. Zo recentelijk op de website van de NOS.

Het gemak van deze ontwikkeling laat zich gemakkelijk raden. Een onderhuidse chip maakt het bij zich hebben van pasjes en het onthouden van wachtwoorden en inlogcodes overbodig. De ontwikkeling van deze technologie is onafwendbaar en zoals Sam in bovenstaand verhaal zegt: over vijftien jaar loopt iedereen rond met zo’n chip. Ik vermoed persoonlijk dat dit zelfs een conservatieve prognose is. Met de aantekening dat het operatief aanbrengen van een chip t.z.t. wellicht niet eens nodig meer zal zijn, maar plaats zal maken voor nog geavanceerdere technologie.

Openbaring 13

Uiteraard doet deze ontwikkeling direct denken aan wat in het slot van Openbaring 13 wordt beschreven. Daar is sprake van “het Beest uit het land” die voor “het Beest uit de zee” een religieuze verering zal opeisen. Ik geloof (zonder dat hier nu verder toe te lichten) dat het hier gaat over de “de valse profeet” die in Jeruzalem een beeld zal oprichten voor de leider van de tien-statenbond, een confederatie van tien landen in het Midden-Oosten. De oprichting van dat beeld op het tempelplein heet elders “de gruwel van verwoesting” (Mat.24:15) en dit zal de inleiding vormen tot “de grote verdrukking” voor Israël (Mat.24:21). Want iedereen in het land (Israël) zal worden gedwongen aan deze religieuze verering mee te doen. Wie dat niet doet krijgt geen merkteken op de rechterhand of het voorhoofd, en is daarmee uitgesloten van de economie: men kan niet kopen of verkopen.

biometrie

Het scenario dat Johannes schildert is heel gemakkelijk voorstelbaar in het licht van de genoemde technologische ontwikkeling. Het is wellicht nog slechts enkele jaren van ons verwijderd dat we inderdaad gaan kopen en verkopen d.m.v. een merkteken op het lichaam. De hand ligt daarvoor (letterlijk) het meest voor de hand maar ook de ogen zijn d.m.v. een irisscan heel geschikt voor autorisatie. Deze techniek van biometrie wordt ook nu al op veel plaatsen toegepast, zoals op luchthavens.

voorhoofd?

Het woord ‘voorhoofd’ in de vertaling van Openbaring 13 is trouwens twijfelachtig. Het Griekse woord ‘metopon’ komt alleen in ‘Openbaring’ voor en is opgebouwd uit het voorzetsel ‘meta’ (=met) en ‘opon’ dat ‘zicht’ betekent. Dat laatste woord is direct verwant aan ons woord ‘optiek’ (gezichtspunt). Het woord ‘metopon’ verwijst niet zozeer naar het voorhoofd maar naar de strook daaronder: de ogen die dienen voor het zicht. Met dat in gedachten komt het scenario nóg dichterbij omdat het merkteken dan gekoppeld is aan de hand en de ogen.

denkfout

Een waarschuwing is wel op z’n plaats. Want nogal wat christenen menen dat een onderhuidse chip zoals dat eraan zit te komen, “het teken van het Beest” zou zijn. Inderdaad, “het merkteken van het Beest” is (mogelijk) een chip. Maar daarom is het omgekeerde nog niet waar, alsof een chip dus het merkteken van het Beest zou zijn. Dat is een denkfout. Een schaap is een dier maar een dier is daarom nog niet altijd een schaap. Met de technologie van een onderhuidse chip op zich is niets mis. Ze is in elk geval niet ‘Beestachtig’. Pas wanneer “de valse profeet” het straks in Israël gaat inzetten om religieuze verering af te dwingen, wordt het “het merkteken van het Beest”. Niet eerder. Tot die tijd is het een technologische uitvinding, waarvan men alles kan vinden, maar niet dat het al “het merkteken van het Beest” zou zijn. Dat is voorbarig en te kort door de bocht.

Ondertussen zien we de ontwikkelingen in een rap tempo verder gaan en kan het ons moeilijk ontgaan dat de Bijbelse termijn van “de twee dagen” (lees: twee millennia) aan het verstrijken is. Genoeg reden om zeer alert te zijn en bovenal om uit te zien naar de ons beloofde toekomst!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina