21. mrt, 2021

1 Thessalonicenzen 5:4:de dag van de mens nadert snel het einde

Maar júllie, broeders, zijn niet in 
duisternis, opdat de dag júllie als 
een dief zou grijpen
         1 Thessalonicenzen 5:4

We naderen snel het einde van 
de dag van de mens. Die zet zich
nog steeds (en steeds meer!) in
het middelpunt. De dag van de
Heer gaat komen, en dat zal door
niets en niemand tegengehouden 
kunnen worden. In die dag zal de
Heer (Jahweh) alleen verheven 
zijn. Openbaring beschrijft hoe
de wereld politiek en religieus
in handen van Hem zal vallen
Die diep en zwaar heeft geleden. 
En Hij ontving grote heerlijkheid 
en zal dat in de komende 1000 
jaar en daarna tonen aan heel de 
wereld. Zoals Jozef vernederd 
werd en later op de troon kwam.

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina