23. mrt, 2021

1 Thessalonicenzen 5:6


Dus laten wij dan niet dommelen
zoals ook de overigen, maar laten
wij waken en nuchter zijn.
          1 Thessalonicenzen 5:6

uitleg:

De overigen -niet alert- zijn wat in-
gedommeld, geestelijk gezien. Heel
wat gelovigen hebben wel zicht op
de letterlijke 1000 jaar. Dat is nog
toekomstmuziek voor Israël en de
volkeren. Maar zij menen, dat het
nog wel even duurt voordat wat is
voorzegd door Daniël en Johannes
(Openbaring 1-19), vervuld wordt.
Daarin lijken zij zich te vergissen.
We zien in onze dagen contouren
van wat in Openbaring beschreven
is. Dat is er nog niet, maar je krijgt
stellig indruk dat stappen gezet zijn
(en worden). Paulus schrijft: laten
wij waken en nuchter zijn. Daarom
ook zijn we ons te meer bewust te
leven in een boze eon, die dicht bij
het hoogtepunt komt. We zien op
naar Hem, Die gaat komen.

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina