7. jul, 2021

de waarheid maakt vrij!

Sinds maart 2020 zijn twee fenomenen in onze westerse wereld hand in hand gegaan. In de eerste plaats vrijheidsberoving en in de tweede plaats censuur. En die twee hebben alles met elkaar te maken. In grote delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in China, was men sowieso al onbekend met vrijheid, zodat de (corona)maatregelen die daar werden genomen geheel pasten in de daar gangbare staatscontrole. De westerse wereld daarentegen werd steevast aangeduid als ‘het vrije westen’. Maar sinds 2020 is die aanduiding officieel niet langer van toepassing. Niet dat er nu sprake is van een oorlogssituatie. Maar vrijheid is sinds 2020 voor overheden onderhandelbaar geworden. Zoals gijzelnemers dat doen: vrijheid afpakken en onder hun voorwaarden teruggeven. Dat is crimineel gedrag waarvoor de overheid ons juist zou beschermen.

vrijheden opgeschort

Wie had tot begin 2020 kunnen denken dat in een vrij land de overheid onze bijeenkomsten illegaal zou verklaren? Of dat we zelfs in onze privé-woning niet iedereen konden ontvangen wie we wilden? Of dat we beboet zouden worden wanneer we een ander een hand zouden geven? En dat we een bekeuring zouden krijgen als we geen mondkapje dragen, ondanks dat men nota bene officieel erkende dat ze geen noemenswaardig effect hebben. Enzovoort. En we gaan het straks meemaken dat ongevaccineerden als tweederangsburgers zullen worden behandeld.

totalitair

In een atheïstisch China is een zich totalitair opstellende staat, in zekere zin een logisch uitvloeisel. Men erkent geen God en het is ‘de staat’ die dat gat opvult. De staat wordt geacht zorg te dragen voor alles (‘vadertje staat’). En om die rol maximaal te vervullen dient ze zowel alwetend, alomtegenwoordig alsook almachtig te zijn. Dataverzameling en internet-technologie (zoals 5G) brengt dit doel van ‘alles weten’ eenvoudig binnen handbereik. Elke beweging en iedere handeling en transactie wordt gevolgd. Maar de staat weet niet alleen nagenoeg alles van haar onderdanen, ze claimt ook te weten wat het beste voor hen is. En dus stuurt ze tot in detail hun gedrag middels een social-credit systeem. Beloning voor (door hen) gewenst gedrag en bestraffing van (door hen) ongewenst gedrag. En daarmee is de staat ook ‘almachtig’ geworden: ze krijgt iedereen waar ze maar wil. Een eng en dystopisch idee: Big Brother is watching you!

censuur

Hand in hand met deze totalitaire controle is de vergaande censuur. Beiden kunnen niet zonder elkaar. Opinies die het ‘verhaal’ van de overheid ondermijnen zijn staatsgevaarlijk. Afwijkende inzichten en meningen worden monddood gemaakt. In China gebeurt dat met harde hand; men weet daar al honderd jaar niet beter. Maar sinds 2020 is censuur ook schering en inslag in de westerse wereld. Experts die een tegendraads geluid laten horen of waarschuwen voor ontwikkelingen worden geridiculiseerd. Of hun platform wordt ontnomen. Accounts of bijdragen op social media (YouTube, LinkedIn, Facebook enz.) worden ingetrokken. Sporters, medici, zorgverleners, enz. die aan de bel trekken kunnen niet alleen rekenen op hoon maar riskeren ook hun maatschappelijke positie. Dagelijks stapelen de voorbeelden zich daarvan op.

de waarheid ten onder gehouden

Paulus schreef in Romeinen 1:18 al over een wereld waarin de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder wordt gehouden. Dat is dus niet nieuw. Wat in het (voorheen) vrije westen wel nieuw is, is dat van het ene op het andere ogenblik, elementaire burgerlijke vrijheden onbeschaamd aan de kant werden geschoven en fundamenteel tegengeluid niet wordt getolereerd. Wat altijd normaal was, is niet langer normaal. Denk daarbij ook aan het intolerante LHBT+ gedachtengoed maar ook aan de bizarre klimaat-ideologie die meent ‘de planeet te moeten redden’. Ook de westerse wereld is compleet van God los geraakt.

leugen is altijd bang

Waarheid is nooit bang tegengesproken te worden. Integendeel, ze daagt daartoe zelfs uit! Het is juist de leugen die altijd bang is.  Bang voor het bewijs omdat het de waarheid aan het licht brengt. Boekverbranding en censuur zijn per definitie een teken van de leugen die regeert. Het gaat samen met onderdrukking en slaafsheid. Waar de waarheid niet langer gehoord mag worden is onvrijheid het onvermijdelijke gevolg. Slechts de waarheid maakt vrij (Johannes 8:32). Ook dat Bijbelwoord is na 2020 (Godzijdank!) nog onverminderd actueel. En dus waar en vrijmakend!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina