4. okt, 2021

Prediker 10:5

Er is een kwaad – ik heb het gezien onder de zon – als een ernstige onachtzaamheid voortkomend vanaf het aangezicht van de machthebber … [proeve CV]

Bijschrift

Een maatschappij raakt verziekt als daarin mensen het voor het zeggen hebben die van God zijn afgedwaald, Hem niet vrezen, en zelfs zo zot zijn dat zij menen zich met Hem te kunnen meten. In zo’n maatschappij worden dwazen als president, minister, bestuurder van grote instellingen en ondernemingen, of op andere hoge posten aangesteld.

Komt u dat niet bekend voor?

Prediker ziet het als een ‘ernstige onachtzaamheid’ van degenen die het voor het zeggen hebben, als een aan zonde verwante miskleun!

Gelukkig weten wij dat ook dit door God voorzien is. Hij zal op Zijn tijd ingrijpen en aan die onachtzaamheid, aan dat nonchalante optreden een einde maken! Dat is niet onze (politieke) taak! Of dacht u daar anders (dan Paulus) over?

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina