5. okt, 2021

Prediker 10:5-6

Er is een kwaad – ik heb het gezien onder de zon – als een ernstige onachtzaamheid voortkomend vanaf het aangezicht van de machthebber: de dwaas wordt in de hoogste post gezet en rijken zitten in nederigheid … [proeve CV]

Bijschrift

In een maatschappij die zich niets van God aantrekt, ziet men eveneens hoe personen die slaafs puur menselijke leringen en ordeningen dienen, in hoog aanzien staan en gelauwerd worden, terwijl de notabelen die God wél vrezen, als niet goed snik weggezet worden.

In Prediker 9:11 – 10:15 staat wijsheid centraal, vaak geplaatst naast haar tegenpool: dwaasheid. In dat verband bedoelt Prediker met ‘rijken’ hier niet gefortuneerden, maar hen die rijk aan wijsheid zijn doordat zij God vrezen.

Behoren wij ook tot deze ‘rijken’?

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina