10. okt, 2021

Ruth 1:16

‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God!’

Bijschrift

In de Bijbel dragen twee boekrollen de naam van een vrouw: Esther en Ruth. Is dat modern of niet?

De naam Ruth is afgeleid van een stamwoord dat ‘metgezel’ betekent, net als het Hebreeuwse woord voor ‘herder’. Ruth is dus de naam van een vrouw die daadwerkelijk bewees de trouwe metgezel van haar schoonmoeder Noömi te zijn.

Ruth was van geboorte een Moabitische en weduwe van een Israëliet. (God had een huwelijk met een Moabitische vrouw niet verboden). Deut.7:1-3 Zij bleek het geloof van haar overleden echtgenoot en diens ouders volkomen toegedaan te zijn.

Namen in de Schrift zijn veelzeggend, zoals die van Orpa, Noömi’s andere schoondochter. Die naam is afgeleid van een woordstam die ‘nek’ betekent. Als je iemands nek ziet, betekent dit, dat hij zich van jou afgekeerd heeft, al dan niet zich van jou verwijderend.

Dat is wat Orpa ook deed, in schrille tegenstelling tot Ruth. Zo werd Ruth door Elohim gezegend als de overgrootmoeder van David. Matth.1:5 Een der ontelbare bewijzen dat God alles tot in detail uitwerkt volgens zijn voornemen der eonen, eerst op weg naar Jezus Christus, nu in Christus Jezus! Ef.3:11

Geeft dat geen rust en vertrouwen?

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina