13. okt, 2021

Romeinen 8:18

‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.’

Bijschrift

Dat wil niet zeggen dat Paulus hiermee het lijden, dat soms heel diep gaat, hiermee bagatelliseert. Integendeel, want Paulus zelf was zwaar beproefd in moeite en zorg. Lijden kan zo ingrijpend zijn, dat een mens er geheel door in beslag genomen wordt, er lijkt geen einde aan te komen, en soms wordt het zelfs ondraaglijk.

Maar tegenover het lijden staat de verwachting van die grote heerlijkheid, die op het punt staat geopenbaard te worden – diepzwarte duisternis tegenover het helderste witte licht.

Paulus is er zeker van dat die heerlijkheid al het lijden zal doen verbleken!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina