14. okt, 2021

Romeinen 8:19

‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods.’

Bijschrift

Het blijkt dat Paulus niet alleen oog heeft voor het leed van de mens, maar hij laat zien dat ook heel de schepping verlangend uitziet naar verandering. Als men moeite heeft om te geloven dat hemel en aarde geschapen zijn door Zijn hand, Kol.1:16 hoe moet men dan verder als gelovige? Als men de eerste schepping niet ziet als uit God, hoe dan geloven dat er een volgende stap onderweg is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

Neem het Woord ter harte. Mijn beperkte begrip en geloof zal geenszins de werken van God hinderen. Hij voert Zijn plan uit, zonder mankeren!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina