15. mrt, 2021

Corona & het eerste zegel in ‘Openbaring’

Wordt het fenomeen van corona in ‘de Openbaring’ reeds genoemd? Zo ja, hoe gaat dat dan aflopen?

Het bijbelboek ‘de Openbaring’ beschrijft een tweetal reeksen van zeven gebeurtenissen die leiden tot de wereldwijde vestiging van het Koninkrijk van GOD op aarde. De eerste reeks wordt beschreven in de opening van de zeven zegels van de boekrol. Deze boekrol is gegeven aan “het Lammetje” dat geslacht is, die bovendien “de Leeuw van Juda” is. De boekrol representeert de eigendomsakte van “het land”, te weten het land Israël.  Bij het zesde zegel verschijnt de Messias aan Israël (= de verduistering van zon en maan; hoofdstuk 6) en bij het zevende zegel verzamelt hij de twaalf stammen uit alle volken, talen en natiën (hoofdstuk 7). Vervolgens wordt in een reeks van zeven bazuinen, heel de wereld veroverd.

het eerste zegel

Alles begint echter met de opening van de zeven zegels. Deze zegels vormen zeven obstakels die verwijderd moeten worden voordat de eigendomsclaim op “het land”, feitelijk van kracht kan worden. De opening van het eerste zegel wordt beschreven in hoofdstuk 6:2.

En ik nam waar en let op: een wit paard en die op hem zit had een boog en aan hem werd gegeven een krans en hij ging uit, overwinnend en om te overwinnen.

Deze ruiter op het witte paard doet direct denken aan de Messias (19:11) en dat is ook precies waar deze ruiter op lijkt… maar niet is. Hij heeft een boog waar kennelijk dreiging vanuit gaat, maar van oorlog voeren is geen sprake. En toch voert hij een triomftocht, “overwinnend en om te overwinnen”. Maar Johannes wijst op een detail dat aan de triomftocht voorafgaat: aan de ruiter wordt “een krans gegeven”. Het Griekse woord dat hier staat is ‘stephanos’ dat meestal vertaald wordt met ‘kroon’, wat niet zo vreemd is, aangezien een kroon gedefinieerd wordt als een ‘kransvormig hoofdsieraad’. Het Latijnse woord voor ‘stephanos’ is… ‘corona’. We zien dat in de oude Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament, de zogenaamde Vulgata, waar de tekst in Openbaring 6:2 luidt:

et vidi et ecce equus albus et qui sedebat super illum habebat arcum et data est ei corona et exivit vincens ut vinceret

Is dit niet opmerkelijk?! Aan de ruiter op het witte paard wordt corona gegeven “en hij ging uit, overwinnend en om te overwinnen”. De eerste gebeurtenis die plaatsvindt in de afwikkeling van het eindtijdelijk drama, is het gegeven van corona.

cornona

Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met al te voorbarige conclusies. Het feit dat vanuit het Latijn in Openbaring 6:2 onmiskenbaar sprake is van corona, betekent niet perse dat daarmee dus verwezen wordt naar het fenomeen van corona, zoals dat momenteel heel de wereld beheerst. En toch… de overweging dringt zich onwillekeurig aan ons op. Want zien we niet voor onze ogen voltrekken dat corona heel de wereld (inclusief het land Israël!) in haar greep heeft?

Daarmee suggereer ik niet dat Openbaring 6:2 zou refereren aan de huidige corona-crisis. Integendeel zelfs. Want in dit vers wordt geen wereldwijde crisis beschreven maar juist een triomftocht die zelfs gelijkenis vertoont met de Messiaanse tijd. Ik verwijs nogmaals naar de overwinnende ruiter op het witte paard. Overigens, deze ruiter verwijst niet noodzakelijk naar één enkel personage, want dat doen de navolgende ruiters op het rode, zwarte en groene paard evenmin. Er is wel sprake van een symbool van dreiging (“een boog”) maar niet van oorlogvoering. Wat benadrukt wordt, is het werkwoord overwinnen (“overwinnend en om te overwinnen”). Voor zover hier al sprake is van een crisis, dan is het een crisis die spectaculair overwonnen wordt! Noemen we de “kroon” of “krans” in Openbaring 6:2 inderdaad naar het Latijnse corona, dan gaat het om een corona-overwinning.

eerst crisis, daarna overwinning

Op dit moment wordt de wereld steeds dieper in de corona-crisis getrokken. Door het virus zelf maar veel meer nog door alle gevolgen van de genomen maatregelen. Lockdowns, vergaande controle en vrijheidsbeperking. Maar bovenop dit alles een economische ramp die in golven over ons heen gaat komen. Hoelang gaat dit duren? En hoe gaat dit aflopen? Komt er een oplossing? Het antwoord is: jazeker, want dat is waar ‘de Openbaring’ feitelijk mee begint. De eerste ontwikkeling op aarde i.v.m. “de openbaring van Jezus Christus” is een imitatie van de tijd van de Messias. Een ongekende euforie zal er heersen. 1Thessalonika 5:3 refereert aan die tijd; men zal zeggen: “vrede en zekerheid!”.

Stel je voor hoe groot de opluchting zal wezen als eenmaal de huidige crisis voorbij zal zijn (door een vaccin?). En wat als deze corona-crisis tevens tot een reset van het economisch, financieel en monetair systeem zal leiden? Hoe deze post-corona tijd er verder uit zal zien, is nu niet het onderwerp. Maar zeker is: deze crisis wordt overwonnen en paniek zal plaatsmaken voor gerustheid en zekerheid. Althans, zo lang als het duurt, want het is schijn-zekerheid en vals-messiaanse euforie. Zoals ook vandaag reeds het geval, zal de wereld steeds meer worden betoverd door misleiding. Blijf (daarom) wakker!

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina